หน้าเว็บ

Free Premium Account อัพเดททุกวัน

การหยุดอัพเดทโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะเนื่องมาจากสาเหตุ สุดวิสัยคือ
1.internet เสีย(ต่างจังหวัดจะเกิดบ่อยมาก)
2.คอมพ์เสีย


เรียนเพื่อนสมาชิกสำหรับไอดีหรือคุกกี้ต่างๆวันใดที่ ไม่ได้ปรากฎอยู่ นั้นแสดงว่าไม่มีหรือหาไม่ได้ มิได้หมายความว่าไม่นำมาโพสต์


No update during 4.00pm-11.00pm

http://tinypaste.com/f50aa
http://tinypaste.com/21cf91
http://tinypaste.com/53739c

คุกกี้

  http://tinypaste.com/d63e2

จาวาสคริป wupload

javascript:hf="http://wupload.com/";if(location.href.indexOf(":\/\/www.wupload.com")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%20direct-to%20wupload.com\nRevised by satester");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%20wupload.com%20cookie%20here%20frie  nds ","Cookie%20wupload");if(c){r=confirm("Rememeber%20this%20cookie?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2  ,11);void(document.cookie="PHPSESSID="+c+";domain=.wupload.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}  

วิธีใช้cookieแบบเข้าใจง่ายๆ:-

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Comments

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น